Ficha técnica

  • Pilar Cossío
  • palacio.opera@grupocomar.com
  • 981140404
  • www.palaciodelaopera.com

Capacidade Max Sala: 1721

O Palacio da Ópera é un edificio que combina singularidade e maxestosidade, alzándose impoñente no centro neurálxico de A Coruña e estratexicamente situado, a poucos minutos do núcleo comercial, cultural, de lecer e hostalería da cidade herculina.

É un edificio cheo de contrastes, que encerra no interior da súa clásica silueta unhas modernas instalacións, capaces de adaptarse para a celebración de todo tipo de eventos artísticos, culturais, de empresa e sociais; se lle engadimos a profesionalidade do equipo humano que o integra e a calidade nos servizos e produtos ofrecidos, gozaremos dun palacio de conto para eventos especiais.

Cabe destacar o aparcadoiro subterráneo que alberga o propio edificio, así como a proximidade ás principais vías de acceso de saída e entrada da cidade e a facilidade de acceso en transporte público.

Logo Palacio Opera

Glorieta de América s/n – A Coruña 15004

Espazo M2 Imperial Teatro Escola Banquete Forma «U» Cocktail
Auditorio Principal 1500 1721
Sala de Cámara 375 379
Sala de Conferencias 175 225 110
Sala de Ponencias 1 95 90 45
Sala de Exposiciones 1291 600 1300
Hall Sala de Cámara 280 160 300
Salón Wengué – Planta 0 435 480 600