Política de Privacidad

A FUNDACIÓN A Coruña CONVENTION & VISITORS BUREAU, infórmalle sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servizos a través do sitio web https://acorunacb.com

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Compre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

El uso de sitio Web implica la aceptación de esta Política de Privacidad así como las condiciones incluidas en el Aviso Legal.

Identidade do responsable

 • Titular: FUNDACIÓN A CORUÑA CONVENTION & VISITORS BUREAU
 • NIF/CIF: G05448360
 • Domicilio: Peirao de Transatlánticos, s/n «Palexco»
 • Correo electrónico: info@acorunacb.com
 • Sitio Web https://acorunacb.com

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos seus datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que lle informará previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitaralle só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación Os datos manteranse durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento.
  O Titular informaralle do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade os seus datos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. Debe saber que o Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por https://acorunacb.com non é necesario que facilite ningún dato persoal. Os casos nos que si proporciona os seus datos persoais son os seguintes:

 

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.
 • Ao realizar un comentario nun artigo ou páxina.

Os seus dereitos

O Titular infórmalle que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.
 • Solicitar a portabilidad dos seus datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar a portabilidad dos seus datos persoais, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@acorunacb.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle atinxen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando se conecta ao sitio web para mandar un correo ao Titular ou realiza unha contratación, está a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é o Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a súa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por https://acorunacb.com, só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: Nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección do seu sitio web coa finalidade de responder as súas consultas.
  Por exemplo, o Titular utiliza eses datos para dar resposta ás súas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no sitio web, os servizos que se prestan a través do sitio web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que poida ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio web ou da contratación.

 

Existen outras finalidades polas que o Titular trata os seus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no seu computador cando navega polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de Cookies .
 • Para xestionar as redes sociais. O Titular ten presenza en redes sociais. Se se fai seguedor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptou previamente.

Pode consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • YouTube
 • Instagram

O Titular tratará os seus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarlle das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de xeito individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en DINAHOSTING. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Pode consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitase a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no seu navegador web.

Na páxina Política de Cookies pode consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, subscribirse a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web ten que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que se proporcionen ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Atopará máis información en: https://analytics.google.com
  Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no seu computador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie sobre o uso do sitio web (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Tamén pode ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan de cookies publicitarias.

Navegación Web

Ao navegar por https://acorunacb.com pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificalo.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

 • Google Analytics

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprometerse a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio web é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remita ao sitio exonerando ao Titular de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio web declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, acepta e consente o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revogabilidade

Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@acorunacb.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio dos seus dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.