A Coruña Convention Bureau (ACCB)

A Coruña Convention Bureau (ACCB)

A Coruña Convention Bureau é unha entidade de promoción técnica e especializada cuxo principal obxectivo é reforzar a imaxe da Coruña e a súa área metropolitana como destino de referencia para a atracción de grandes eventos e reunións profesionais cara á cidade.

O ACCB integra nunha soa marca e arredor dunha visión estratéxica en común, os esforzos e intereses de todas aquelas iniciativas locais, privadas e públicas, vencelladas co fomento e desenvolvemento do Turismo MICE local.

Fanno posible

Hospeco
Palexco
Expocoruña
Consorcio de Tursimo da Coruña
Museo Estrella Galicia
Universidade da Coruña
Complexo Hospitalario Unniversitario da Coruña
Deputación da Coruña

Obxectivos de A Coruña Convention Bureau

Potenciar A Coruña

Potenciar a imaxe nacional e internacional de A Coruña e a súa área metropolitana como destino de encontros e de servizos ao máis alto nivel.

Coordinar servizos

Coordinar a oferta de recursos e servizos MICE, rendibilizando as oportunidades que ofrece A Coruña para a celebración de todo tipo de eventos.

Integrar sectores

Integrar sectores estratéxicos da economía local con potencial e convertelos no desenvolvemento intelectual, sostible e de negocios da cidade.

Rede de embaixadores

Identificar a persoas da comunidade científica, médica, social e empresarial local para que se involucren activamente na captación de eventos.

Ponte de unión

Funcionar como ponte de unión entre os promotores e organizadores de eventos nacionais e estranxeiros e as empresas prestadoras de servizos locais.

Expertise

Achegar coñecemento e expertise que permita ao organizador acadar as metas expostas coa reunión e axudarlle a ampliar a mensaxe do evento.

Viaxes de inspección

Organizar viaxes de inspección para transmitir in situ as fortalezas de A Coruña como sede ideal para a celebración de todo tipo de eventos.

Centro I+D+i

Fomentar a investigación, o desenvolvemento e innovación para poder manter unha oferta adaptada ás necesidades dos asistentes MICE.

Servizos a organizadores de eventos

 • Asesoramento persoal sobre a organización dun evento en A Coruña e a mellor utilización dos recursos existentes na cidade

 • Facilitar contactos entre os organizadores de eventos e as empresas de servizos locais

 • Asesoramento na confección de programas sociais, culturais e de lecer

 • Proporcionar documentación e material turístico da cidade

 • Xestión co Concello da Coruña para recepcións e visitas institucionais

 • Xestión de permisos para a utilización de espazos públicos

 • Captación de Congresos mediante prospección de profesionais locais interesados en celebrar en A Coruña un congreso da súa especialidade

 • Elaboración dun dossier personalizado para cada candidatura

 • Cesión do material gráfico e audiovisual necesario

 • Xestión de cartas de apoio institucionais

 • Colaboración na sesión de presentación da candidatura en colaboración cos delegados locais

 • Organización de visitas de inspección do Comité Organizador á cidade

 • Cooperación na promoción e difusión do evento unha vez adxudicado

 • Punto de información en sede ou sedes do congreso por persoal proporcionado por A Coruña Convention Bureau, no que se facilita calquera tipo de información solicitada polos asistentes ao evento sobre a cidade

Apoyo a candidaturas de reuniones

Axudámosche?